Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

För att anmäla elev för skolgång på Dalbackens friskola

Vill du att ditt barn skall skrivas in som elev i Dalbackens verksamhet måste följande göras:

1. Utskrivning från kommunal verksamhet

Om ditt barn redan är inskrivet i en kommunal grundskola så MÅSTE barnet skrivas ut från denna. Det är viktigt att det görs så fort som möjligt så att kommunen vet vilka barn som de har att planera för i sin verksamhet och att elevpengen till Dalbacken blir rätt på en gång.

Skriv ut blanketten nedan, fyll i den och skicka till rekotr på den kommunala enhet som eleven lämnar.

Ansökan om utskrivning från kommunal skola

2. Elevanmälan till Dalbacken

Skriv ut anmälningsblanketten nedan, fyll iden (OBS! Glöm ej underskrifter) och skicka den sedan till Dalbacken via post(Adressen finns på blanketten). Det går även att scanna in den påskrivna blanketten och skicka den via e-post till rektor@dalbacken.se .

Anmäla elev till Dalbacken

3. Eventuell ansökan om skolskjuts

Om ditt barn är i behov av skolskjuts så ansöker man om detta hos kommunen i första hand. Information om skolkjuts och asöknngsblanketter finns på kommunens hemsida.

Kommunens hemsida om skolskjuts

Om du ansökt om skolskjuts hos kommunen och fått avslag kan du ta kontakt med rektor och styrelse på Dalbacken. Styrelsen har beslutat att erbjuda skolskjuts i egen regi till elever från Blåsmark som eventuellt får avslag på kommunal skolskjuts.

4. Ansökan om fritidsplats

Dalbacken erbjuder fritidsplats före och efter skolan till Dalbackens elever. Det är samma regler och taxor som gäller i Dalbackens verksamhet som i den kommunala verksamheten. Det är kommunen som administrerar fritidsplatserna även för Dalbacken och därför görs anökan om fritidsplats via kommunens hemsida så fort som möjligt.

Ansökan om fritidsplats


© Dalbackens friskola 2021