Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Om medlemskap

Vad är Dalbackens friskola?

Dalbackens friskola Ek. förening är en ekonomisk förening startad av engagerade föräldrar och invånare i Hemmingsmark. Syftet är att starta en friskola i Hemmingsmark och bedriva långsiktig skolverksamhet årskurs f-6 utan vinstintresse. Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till verksamheten.

Har du frågor om föreningen eller verksamhet så kontakta oss på

styrelse@dalbacken.se

Hur blir jag medlem/köper andelar?

Medlem i Dalbackens friskola Ek. förening blir man genom att köpa en eller flera andelar i föreningen. Varje andel kostar 300 kr och en person, organisation eller företag kan köpa flera andelar, dock erhålls endast en röst per person på föreningsstämman.

Som medlem kan man vid urträde ur föreningen begära tillbaka sin insats. Om föreningen upplöses fördelas tillgångarna mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Skriv ut, läs och fyll i ansökningsblanketten som finns att ladda ner här intill.

Det är viktigt att du läser igenom blanketten och uppger fullständiga uppgifter för att vi skall kunna registrera dig som medlem.

Som blivande medlem i Dalbackens friskola Ek. förening är det viktigt att du känner till föreningens stadgar som du finner här intill.

Betala dina andelar via bankgiro 569-0136 och glöm inte att ange ditt namn eller företagets-/organisationens namn i meddelandefältet vid betalningen.