Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Om personal

Rektor

Krister Johansson (rektor@dalbacken.se)

Klasslärare

Mentor förskoleklass samt fritids: Mariell Granström
Mentor åk 1: Rebecca Berg
Mentor åk 2-3: Amanda Boström

Mentor åk 4-6: Mikael Lindberg (mikael.lindberg@dalbacken.se)

Fritids

Fritids: (fritids@dalbacken.se)
Fritids & idrott: Dennis Berglund (dennis.berglund@dalbacken.se)
Fritids & musik: Frida Norén (frida.noren@dalbacken.se)
Mariell Granström

Övriga pedagoger verksamma på skolan

Matematik och NO/teknik åk 4-6: Krister Johansson (krister.johansson@dalbacken.se)
Slöjd (3-6), Bild (5-6) & engelska (5-6): Ingela Hartman (ingela.hartman@dalbacken.se)
Specialpedagogik och spanska: Pernilla Lindberg (pernilla.lindberg@dalbacken.se)
Specialpedagog: Lilianne Öhman (lilianne.ohman@dalbacken.se)

Kök och städ

Marita Nilsson & Ann-Catrin Markström (mat@dalbacken.se)

Övrig personal

Resurs: Agnes Berggren