Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Om sponsorskap

Hur blir jag sponsor?

Du kan bidra som sponsor genom att göra en inbetalning till bankgiro 569-0136 och ange ordet "Sponsor" i meddelandefältet.

Företag och föreningar som vill teckna sponsoravtal tar kontakt med dalbacken via mail. Sponsoravtalet finns att ladda ner här intill.

I det fall föreningen skulle upplösas återbetalas ej sponsrade medel. Sponsrade medel kommer i sådana fall att fonderas till förmån för ungdomsprojekt i Hemmingsmark.

Tanken med sponsoravtalet

Grundtanken är att företaget får en plats på friskolans hemsida med företagets logotype och en länk till företagets webbplats, om så önskas kan också en reklamskylt med företagets logotype ordnas utanför skolgården (exempelvis på staketet ut mot vägen) för det krävs dock att företagets sponsorsumma överstiger 5000:-.

Sponsoravtal som tecknas med företag gäller i det antal år som man väljer att ange i avtalet. Eftersom det är lite olika hur mycket man vill sponsra med så tänker vi oss att den här första sponsringen gäller i minst två år. Beroende på hur stort sponsorbeloppet är så kan man ange en längre tid. Avtalstiden är alltså förhandlingsbar. När avtalstiden har löpt ut kan det förhandlas om eventuell fortsatt sponsring. (Vi funderar kring en årsavgift på en mindre summa för att få ha reklamskylten kvar exempelvis)

Vid frågor kontakta kassören i Dalbackens Friskola ekonomisk förening.

Vill du synas på Dalbackens hemsida?

Den som tecknat ett sponsoravtal med Dalbacken har rätt att visa upp sin logotype på Dalbackens hemsida samt en länk till sponsorns egen hemsida.

Vad behöver vi då av dig?

Logotype

Vi behöver din logotype i form av en bild anpassad för visning på webben och bör uppfylla följande:

Filformat: gif/png/jpg
Upplösning: Minst 72 dpi
Bredd: Minst 200 pixlar
Bakgrund: Det är önskvärt att bilden har en transparent bakgrund (gif/png)

Adress till hemsida (URL)

Vi behöver webadressen (URL) till din hemsida samt en kort (max 15 ord) slogan eller beskrivning av företaget/föreningen etc.