Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Om styrelsen

Om styrelsen

Dalbackens friskola drivs av engagerade föräldrar och boende i skolans närhet, som en ekonomisk förening utan vinstintresse. Styrelsens och föreningens mål är att långsiktigt bedriva skolverksamhet i åk f-6 samt fritidsverksamhet. Vi värdesätter det småskaliga och kontakten med det geografiska närområdet och därför bedrivs undervisningen i huvudsak i Hemmingsmark. Styrelsen har sitt säte i Hemmingsmark och ledamöterna jobbar idéellt, dvs utan arvoden.

Styrelseledamöter

Per Westerlund

Ordförande
070-5233251


Sandra Viklund

Kassör


Johanna Vesterlund

Sekreterare


Johanna Nilsson

Ledamot


Krister Wallin

Ledamot


Anette Vikström

Suppleant


Jens Marklund

Suppleant