Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Fritids

Dalbackens fritidshem består idag av ca 40 inskrivna barn, från förskoleklass upp till åk 4. I och med att vi har en mycket attraktiv utemiljö med närhet till både multiarena och utflyktsmål, är fritids ofta ute. När man väl är inne så finns det en mängd roliga aktiviteter som lockar. Vissa dagar tillbringas i sporthallen medan andra dagar är man och bakar.

Frukost serveras ca 7.30 och därefter går man ut innan skoldagen börjar. När man slutar skolan och går på fritids så brukar mellanmål serveras cirka 14:00. Verksamheten på fritids styrs av skollagen och läroplanen och har bland annat till uppdrag att vara ett komplement till skolans verksamhet. På Dalbackens fritidshem har vi inga stängningsdagar utan vi strävar efter att ha öppet varje vardag, från klockan 06:00-18:00.

Vi har ett nära samarbete med Krokofantens förskola vid bland annat öppningar och stängningar. Detta är också ett sätt att låta blivande förskoleklasselever bekanta sig med personal från Dalbackens friskola. Vill ni komma i kontakt med fritids så når du oss på tfn 0911-33020, SMS 0720-802211 0720-802211 eller via e-post fritids@dalbacken.se

Skolan

Hur skolans persoal och verksamhet organiseras kan variera från år till år och beror i stort på hur många elever det är som går på skolan och i vilka årskurser. Läsåret 2020/2021 är skolan organiserad enligt följande:

Förskoleklass 11 elever, Åk 1 16 elever, Åk 2-3 14 elever, Åk 4-6 23 elever.