Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Klass 4-6

Mellanstadiet på Dalbackens friskola består idag av 20 elever från åk 4 till åk 6, 10 st flickor och 10 st pojkar. De tre årskurserna arbetar tillsammans ibland men även i respektive årskurs vid vissa pass. Detta för att skapa förutsättningar för grupptimmar där eleverna jobbar i mindre grupper för att på så sätt främja studiero och individuell handledning. Engelska och naturorienterande ämnen är två exempel på ämnen där eleverna arbetar årskursvis. Närområdet består av inbjudande miljöer för undervisning utomhus vilket vi försöker ta tillvara på, framför allt i de naturorienterande ämnena.